Rooms

­

­

­

­

 

 

­

 

Room1Room2Room3Room4

­                            ­Room5Room6Room7

­

 

Gr: Τα δωμάτια μας ανήκουν στην κατηγορία των 3 ​​κλειδιών.
Eng: Our Rooms belong in category of 3 keys.